Αλλαγή συστήματος ψύξης

 
 
Εσωτερικός καθαρισμός Πριν & Μετά
 
 
 
Το βασικότερο πρόβλημα των Η/Υ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ενός ή και περισσοτέρων εξαρτημάτων είναι η σκόνη.

Τα συμπτώματα συνήθως είναι: ο υπολογιστής να είναι αργός, υψηλά επίπεδα θορύβου – θερμοκρασιών και τέλος επανεκκινήσεις του συστήματός μας.

Η it-specialists αναλαμβάνει τον εσωτερικό καθαρισμό του υπολογιστή σας.


Ανοίγουμε το πλαϊνό καπάκι του υπολογιστή σας και με ειδικό compressor air καθαρίζουμε όλο το εσωτερικό του υπολογιστή. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε καινούργια θερμική πάστα στον επεξεργαστή του υπολογιστή σας .

 
 
 
 
Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για το πρόβλημα της υπερθέρμανσης να ευθύνεται το ανεμιστηράκι του υπολογιστή σας.

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με καινούργιο.