Αλλαγή πληκτρολογίου (keyboard)

 
Το πληκτρολόγιο είναι κομμάτι του laptop το οποίο είναι πιο ευπαθές σε βλάβη, καθώς είναι ακάλυπτο και εκτεθειμένο σε νερό, σκόνη κ.α. Επίσης λόγω χρήσης συχνά παρατηρείται φθορά των πλήκτρων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

  • Να μην δουλεύει καθόλου
  • Να πατάμε ένα κουμπί και να μας εμφανίζεται διαφορετικό γράμμα από αυτό που πατήσαμε
  • Να πατάμε ένα κουμπί και να εμφανίζεται το γράμμα πολλές φορές σαν να το κρατάμε πατημένο
  • Να κολλάνε τα πλήκτρα
  • Να μην ανταποκρίνονται κάποια κουμπιά

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τις περισσότερες των περιπτώσεων προτείνεται η αντικατάσταση του πληκτρολογίου, σπανίως το πληκτρολόγιο καθαρίζεται και λειτούργει κανονικά, ανάλογα πάντα με τη μορφή της βλάβης του.

Η εταιρεία μας διαθέτει ευρεία γκάμα καινούργιων πληκτρολογίων για τα περισσότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών (Hp, Toshiba, Acer, Samsung, Sony κ.α.).